Grupni tretmani bioenergijom na daljinu

15jul

Grupni tretman bioenergijom na daljinu za ograničen broj osoba, 15. jula 2020. u 20 sati

15. Jula 2020.20.00
Grupni tretmani bioenergijom na daljinu su, zbog načina na koji se izvode veoma popularni. Osoba kojoj je potrebna pomoć tretmanu prisustvuje iz svoje sobe, kuće, bašte…a rezultati su nevjerovatno dobri. Čak više od 90 posto osoba koje su do sada učestvovale na tretmanima bioenergetičara Muhameda Omerovića još tokom samog tretmana su osjetili veliko olakšanje, a nemali broj se i potpuno riješio tegoba. Tokom samog tretmana, osoba potrebne informacije dobija direktno od bioenergetičara Omerovića u live streamu preko Facebook-a, a informacije prema bioenergetičaru šalje putem chat poruka (tipkanjem). Jedini nedostatak ove metode je nedostatak privatnosti, tako da o stanju tretirane osobe mogu saznati svi koji saučestvuju u grupnoj terapiji. Međutim, ako se pođe od toga da svako ide na tretman radi svojih problema, za očekivati je da će više pažnje posvećivati sebi i svojim problemima nego tuđim.
18jul

Grupni tretman bioenergijom na daljinu za ograničen broj osoba, 18. jula 2020. u 20 sati

18. Jula 2020.20.00
Grupni tretmani bioenergijom na daljinu su, zbog načina na koji se izvode veoma popularni. Osoba kojoj je potrebna pomoć tretmanu prisustvuje iz svoje sobe, kuće, bašte…a rezultati su nevjerovatno dobri. Čak više od 90 posto osoba koje su do sada učestvovale na tretmanima bioenergetičara Muhameda Omerovića još tokom samog tretmana su osjetili veliko olakšanje, a nemali broj se i potpuno riješio tegoba. Tokom samog tretmana, osoba potrebne informacije dobija direktno od bioenergetičara Omerovića u live streamu preko Facebook-a, a informacije prema bioenergetičaru šalje putem chat poruka (tipkanjem). Jedini nedostatak ove metode je nedostatak privatnosti, tako da o stanju tretirane osobe mogu saznati svi koji saučestvuju u grupnoj terapiji. Međutim, ako se pođe od toga da svako ide na tretman radi svojih problema, za očekivati je da će više pažnje posvećivati sebi i svojim problemima nego tuđim.
22jul

Grupni tretman bioenergijom na daljinu za ograničen broj osoba, 22. jula 2020. u 20 sati

22. Jula 2020.20.00
Grupni tretmani bioenergijom na daljinu su, zbog načina na koji se izvode veoma popularni. Osoba kojoj je potrebna pomoć tretmanu prisustvuje iz svoje sobe, kuće, bašte…a rezultati su nevjerovatno dobri. Čak više od 90 posto osoba koje su do sada učestvovale na tretmanima bioenergetičara Muhameda Omerovića još tokom samog tretmana su osjetili veliko olakšanje, a nemali broj se i potpuno riješio tegoba. Tokom samog tretmana, osoba potrebne informacije dobija direktno od bioenergetičara Omerovića u live streamu preko Facebook-a, a informacije prema bioenergetičaru šalje putem chat poruka (tipkanjem). Jedini nedostatak ove metode je nedostatak privatnosti, tako da o stanju tretirane osobe mogu saznati svi koji saučestvuju u grupnoj terapiji. Međutim, ako se pođe od toga da svako ide na tretman radi svojih problema, za očekivati je da će više pažnje posvećivati sebi i svojim problemima nego tuđim.
25jul

Grupni tretman bioenergijom na daljinu za ograničen broj osoba, 25. jula 2020. u 20 sati

25. Jula 2020.20.00
Grupni tretmani bioenergijom na daljinu su, zbog načina na koji se izvode veoma popularni. Osoba kojoj je potrebna pomoć tretmanu prisustvuje iz svoje sobe, kuće, bašte…a rezultati su nevjerovatno dobri. Čak više od 90 posto osoba koje su do sada učestvovale na tretmanima bioenergetičara Muhameda Omerovića još tokom samog tretmana su osjetili veliko olakšanje, a nemali broj se i potpuno riješio tegoba. Tokom samog tretmana, osoba potrebne informacije dobija direktno od bioenergetičara Omerovića u live streamu preko Facebook-a, a informacije prema bioenergetičaru šalje putem chat poruka (tipkanjem). Jedini nedostatak ove metode je nedostatak privatnosti, tako da o stanju tretirane osobe mogu saznati svi koji saučestvuju u grupnoj terapiji. Međutim, ako se pođe od toga da svako ide na tretman radi svojih problema, za očekivati je da će više pažnje posvećivati sebi i svojim problemima nego tuđim.
29jul

Grupni tretman bioenergijom na daljinu za ograničen broj osoba, 29. jula 2020. u 20 sati

29. Jula 2020.20.00
Grupni tretmani bioenergijom na daljinu su, zbog načina na koji se izvode veoma popularni. Osoba kojoj je potrebna pomoć tretmanu prisustvuje iz svoje sobe, kuće, bašte…a rezultati su nevjerovatno dobri. Čak više od 90 posto osoba koje su do sada učestvovale na tretmanima bioenergetičara Muhameda Omerovića još tokom samog tretmana su osjetili veliko olakšanje, a nemali broj se i potpuno riješio tegoba. Tokom samog tretmana, osoba potrebne informacije dobija direktno od bioenergetičara Omerovića u live streamu preko Facebook-a, a informacije prema bioenergetičaru šalje putem chat poruka (tipkanjem). Jedini nedostatak ove metode je nedostatak privatnosti, tako da o stanju tretirane osobe mogu saznati svi koji saučestvuju u grupnoj terapiji. Međutim, ako se pođe od toga da svako ide na tretman radi svojih problema, za očekivati je da će više pažnje posvećivati sebi i svojim problemima nego tuđim.
01avg

Grupni tretman bioenergijom na daljinu za ograničen broj osoba, 1. avgusta 2020. u 20 sati

1. Avgusta 2020.20.00
Grupni tretmani bioenergijom na daljinu su, zbog načina na koji se izvode veoma popularni. Osoba kojoj je potrebna pomoć tretmanu prisustvuje iz svoje sobe, kuće, bašte…a rezultati su nevjerovatno dobri. Čak više od 90 posto osoba koje su do sada učestvovale na tretmanima bioenergetičara Muhameda Omerovića još tokom samog tretmana su osjetili veliko olakšanje, a nemali broj se i potpuno riješio tegoba. Tokom samog tretmana, osoba potrebne informacije dobija direktno od bioenergetičara Omerovića u live streamu preko Facebook-a, a informacije prema bioenergetičaru šalje putem chat poruka (tipkanjem). Jedini nedostatak ove metode je nedostatak privatnosti, tako da o stanju tretirane osobe mogu saznati svi koji saučestvuju u grupnoj terapiji. Međutim, ako se pođe od toga da svako ide na tretman radi svojih problema, za očekivati je da će više pažnje posvećivati sebi i svojim problemima nego tuđim.