Vizija

Bioenergetičar Muhamed Omerović je jedan od rijetkih alternativaca koji sebe naziva bioenergetičarem, a da u njegovim tretmanima nema ritualnih radnji. Svojim objašnjenjima o tome kako se i šta dešava tokom tretmana, oslanja se na savremena dostignuća iz polja kvantne fizike.
Po njemu, pitanje je samo dana kada će sve ovo biti moguće naučno objasniti, i to bez ikakvih primjesa kvazi nauke.
Veliki problem današnjice je odbojnost konvencionalne medicine i farmacije prema skoro svakom alternativnom vidu liječenja.
Za očekivati je da će konvencionalna medicina prihvatiti ovaj način liječenja na isti način na koji je prihvatila akupunkturu i kiropraktiku. Jer i protiv akupunkture i kiropraktike su bili protiv, a sada je nezamislivo da se kiropraktika i akupunktura isključe iz savremenih terapija koje se primjenjuju u liječenju mnogih oboljenja i povreda.

Alternativni načini liječenja, ne samo bioenergija, već i mnogi drugi, su komplementarni sa konvencionalnom medicinom. Konvencionalna medicina ima resurse uz pomoć kojih je moguće pratiti tok liječenja i konstatirati koji su učinci određenog načina liječenja.
Uz samo malo dobre volje moguća su čuda.
Upravo, ostvarenju tih ”čuda” se nada bioenergetičar Omerović.

Bioenergetičar Muhamed Omerović je jedan od rijetkih bioenergetičara koji radi (besplatne) grupne tretmane bioenergijom za neograničen broj osoba.

Kada je to počinjao 2018. naišao je na osudu čak i od kolega koji se bave bioenergeijom i tretiraju osobe na daljinu. Njihov izgovor je bio da se energija može zaprljati.
Nakon više od 50.000 uspješno tretiranih u dvije godine, Omerović već živi svoje ”čudo” a njegovim putem kreću mnogi, čak i oni koji su ga kritikovali. I oni sad pokušavaju postići pozitivne rezultate u tretiranu velikog broja osoba na daljinu.
Uz određene tehničke pretpostavke, bioenergetičar Omerović stremi ka tome i nada se da će, već isprobane terapije za određene srodne bolesti i povrede gdje su rezultati provjereni i pouzdano se zna da se može pomoći velikom broju osoba, biti još uspješnije.
Istovremeno, terapije bi trebale biti dostupne skoro svakome, te da će biti moguće da cijene njegovih tretmana budu takve da će svako sebi moći priuštiti tretman bioenergijom na daljinu i to u vrijeme kad mu bude potreban, a ne da se na to čeka po nekoliko dana, kao što je sada slučaj.